Press Room

Zijn jouw werknemers beschermd tegen de toenemende ambulante kosten?

De ambulante kosten ten laste van de patiënt wegen steeds meer op het gezinsbudget. 

De toename van ambulante kosten ten laste van de patiënt is deels te wijten aan de daling van ziekenhuisopnames. De steeds kortere opnameduur bij hospitalisatie leidt enerzijds tot minder tussenkomst van de hospitalisatieverzekering en anderzijds tot een toename van de kosten gemaakt buiten het ziekenhuis, ook wel ambulante kosten genoemd.

Dat de verzekering ambulante zorgen aan belang wint, is niet verrassend. Werknemers en hun gezin krijgen immers voortdurend te maken met ambulante kosten zoals kosten voor consultaties bij de huisarts of specialist, kinesist, logopedist, of kosten voor geneesmiddelen, contactlenzen, bril, tandzorgen of vaccins, welke vaak niet of niet volledig worden terugbetaald door de mutualiteit.
 

Onze oplossing: Concordia Flex Health, een flexibele verzekering ambulante kosten voor werknemers en hun gezin


Concordia Flex Health is een verzekeringsproduct voor ambulante kosten welke door de werkgever aan de werknemer wordt aangeboden binnen het flexibel verloningspakket. Het biedt een flexibele en fiscaal voordelige oplossing voor de terugbetaling van ambulante kosten van zowel werknemer als gezinsleden, en dit zonder formaliteiten voor medische acceptatie. De terugbetaalde ambulante kosten betreffen medische kosten, tandzorg en optiek alsook preventie: voorkomen is immers beter dan genezen.

Concordia Flex Health speelt in op twee trends: de steeds toenemende ambulante kosten enerzijds en de toenemende populariteit van het flexibel verlonen anderzijds. Het verzekeringsproduct Concordia Flex Health is een fiscaal voordelig en flexibel product dat specifiek werd ontwikkeld binnen het kader van flexibel verlonen. Een grote troef van het product is dat het globale dekking voorziet voor het volledige gezin van de werknemer en dat de werknemer jaarlijks het terugbetalingsplafond kan kiezen. Bovendien kan met de online tool op een heel eenvoudige en snelle manier terugbetaling worden bekomen van de ambulante kosten.

Bekijk hier de video en ontdek de voordelen van Concordia Flex Health.Contacteer hier onze Employee Benefits Consultants voor meer informatie.

Deel dit artikel

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!