Press Room

Essentiële verzekeringsgids voor expats die verhuizen naar België

Steve Peyronnet - Account Manager International Organisation, Embassies & Expats

Door een uitstekende combinatie van werk en privéleven, hoogwaardig onderwijs, geweldige gezondheidszorg en persoonlijke veiligheid kan België de juiste keuze zijn voor u en uw gezin. Brussel is het thuisfront van een aantal Europese en internationale instellingen, waardoor het een belangrijk beslissingscentrum wordt. De hoofdstad alleen al biedt tal van mogelijkheden maar is veruit niet de enige geschikte keuze: Gent en Antwerpen scoren nog hoger op de kwaliteit van het dagdagelijkse leven in België op Numbeo. Het gemiddeld salaris dat men in België verdient, mag ook niet over het hoofd gezien worden. Volgens het federale statistiekbureau Statbel verdienden de Belgen in het jaar 2016 3.489 euro/maand. Door de hoge levensstandaard en werkomstandigheden is België een enorm populaire bestemming geworden voor expats. Momenteel reikt het aantal tot 750.000 expats.

Verhuizen naar een ander land is een zeer opwindend, maar er moeten uiteraard veel beslissingen worden genomen voordat er een officieel besluit komt. Als u naar België verhuist, worden bepaalde verzekeringen verplicht zodra u een officiële Belgische inwoner wordt. Bij Concordia willen we bedrijven en mensen bewust laten worden met de risico's van morgen. Met een reeks producten en services die zijn aangepast voor expats en diplomaten, verzekert Concordia uw prestaties. In dit artikel zullen we drie essentiële verzekeringen behandelen die belangrijk zijn voor expats die naar België willen verhuizen.
 

1. Zorgverzekering

Als onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel is een ziektekostenverzekering verplicht voor alle inwoners van België. Als u met uw partner en kinderen verhuist, zullen ook zij in uw plan worden opgenomen zodat zij op die manier meeverzekerd worden. Er zijn waarschijnlijk een aantal verschillen bij de vergelijking van het Belgische sociaal zekerheidssysteem en met dit van uw thuisland. In België wordt er geen onderscheid gemaakt tussen openbare en privé - ziekenhuizen maar in tegenstelling tot vele Europese landen dient u in België uw arts bezoek eerst te betalen en wordt dit nadien via de sociale zekerheid deels terugbetaald.
In de regel wordt gemiddeld 70% van de medische kosten terugbetaald en is het gebruikelijk om ​​aanvullende kosten te hebben voor ziekenhuisopnames en tandheelkundige zorgen. Veel Belgen en expats kiezen er dan ook voor om een aanvullende privé ziektekostenverzekering af ​​te sluiten.

Onafhankelijk van taal, cultuur en gewoonten, verschillen verzekeringen van land tot land. Onze medewerkers bij Concordia zijn meertalig en zijn op de hoogte van de specifieke noden en behoeften van expats. Het kiezen van de juiste verzekering dat aan uw noden voldoet, is niet eenvoudig. Dit is de reden waarom Concordia begint met luisteren naar uw noden en behoeften daarbij strevend naar een duurzame oplossing die financieel en sociaal de beste keuze voor u is.

Wat als u een ouder bent? Om een individuele ziekteverzekering af te sluiten moeten premies betaald worden voor elk gezinslid (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen). Reist u vaak? Zo ja, dan is een pakket dat uw medische kosten in het buitenland ook dekt het meest geschikt voor u. Als u een EU-burger bent, is de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) een geweldige oplossing wanneer u medische hulp zoekt binnen de Europese Unie, omdat u dan zorg kan ontvangen als in uw Europees thuisland. De EZVK -kaart kan alleen in België worden gebruikt als deze is uitgegeven door een ander EU-land.
 

2. Autoverzekering

Om op een geldige wijze als inwoner in België met de auto mogen rijden, dient u een Belgische autoverzekering hebben, ongeacht of de auto nieuw is of uit uw thuisland importeert. In België kan men drie verzekering niveaus onderschrijven:
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto - Dit dekt materiële en lichamelijke schade (letsels of overlijden) die u veroorzaakt bij een auto-ongeval waarbij u als verantwoordelijke door de derde partij wordt aangeduid.
  • Mini Omnium - Dit dekt materiële schade aan uw eigen auto door diefstal, poging tot diefstal, glasbraak, brand, botsing met dieren en natuurkrachten.
  • Full Omnium - Dit dekt bovenop de Mini-omnium waarborgen ook de eigen materiële schade bij een ongeval, vervoer van het voertuig en vandalisme of kwaad opzet. U kunt kiezen voor een van deze dekkingen, maar de Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto is een verplichte verzekering in België. Nadat u een verzekeringspolis hebt onderschreven, zal de verzekeraar u de Groene Kaart bezorgen. Deze kaart moet, net als een schademeldingsformulier, te allen tijde in de auto worden bewaard. U kan een kopie in één van de drie landstalen aanvragen.
Dankzij het voorleggen van een “nihil” schadeverleden - attest kan u een korting op uw verzekeringsvoorstel bekomen. Dit attest moet de afgelopen 5 jaar beslaan, en kan u van alle vorige verzekeraars wereldwijd ontvangen.
 

3. Brand (thuis) verzekering

Op basis van onze ervaring huren expats hoofdzakelijk en kopen ze in eerste instantie geen onroerend goed. Het maakt echter niet uit of een woning wordt gekocht of gehuurd, het zal hoogstwaarschijnlijk een woningverzekering nodig hebben. Hoewel het wettelijk niet verplicht is, vragen de meeste huurcontracten in België de huurder om onze huisverzekeringspolis te nemen met dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid, terwijl de eigenaar van de woning verantwoordelijk is voor een verzekering die de dekking dekt in geval van een catastrofaal ongeval. Gebeurtenissen zoals een aardbeving, een overstroming of iets dergelijks.
Het is belangrijk u erop te wijzen dat volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek u verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan het pand, het gebouw of het huis, tenzij u het tegendeel kunt bewijzen. Als u van plan bent een gemeubileerd appartement te huren, zorg er dan voor dat uw polis een inhoud verzekering omvat die u dekt in geval van schade aan het meubilair van de verhuurder. De huurdersaansprakelijkheid verzekert niet alleen het gebouw, maar daarnaast kan u de inhoud verzekeren wat staat voor de verplaatsbare bezittingen. Een keuken is bijvoorbeeld niet verplaatsbaar en maakt dus deel van het “gebouw” maar de vrije toestellen in de keuken kunnen via de “inhoud” verzekerd worden.
 

4. Privéleven Aansprakelijkheidsverzekering

Het is een verzekering die vaak over het hoofd wordt gezien maar de impact indien men deze niet heeft afgesloten kan erg groot zijn omdat het veel voordelen kan opleveren. Wanneer bijvoorbeeld uw kinderen een familielid bezoeken of bij de buren gaan spelen en plotseling vallen of raken ze een waardevol iets of een van hun vrienden geraakt gekwetst, is het handig een privéleven verzekering te hebben. Indien er medische kosten zouden zijn dan dienen door u als ouder of door uzelf deze betaald te worden. Een ander voorbeeld is als uw hond door de haag bij de buren beland, dan moeten de kosten voor het herstel van de haag door de eigenaar van de hond gedragen te worden. Het is een onnodig risico wanneer voor een klein bedrag al deze gevallen zouden kunnen worden gedekt door een privéleven verzekering.

Een expat, diplomaat of supranationaal zijn, betekent dat je heel specifieke verzekeringseisen hebt. Bij Concordia begrijpen we uw behoeften. De expatriates’ gemeenschap in België kent ons uitermate goed.

Als u overweegt om naar België te verhuizen, kunt u op ons meertalig personeel rekenen om uw behoeften te begrijpen en u door de specifieke Belgische regels en voorschriften te leiden en u te helpen de juiste ziektekosten-, auto- en brandverzekering te kiezen en nog zoveel meer.


 

Deel dit artikel

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!