Press Room

ABR-verzekering voor de syndicus als bouwheer

Sandrine Van Malder - Senior Account Manager

Wordt u als syndicus steeds vaker geconfronteerd met renovatieprojecten? Dan weet u dat dit heel wat risico’s met zich meebrengt. Denk maar aan schade aan de uitgevoerde werken, diefstal van materialen op de werf, schade bij de buren, … Een Alle Bouwplaatsrisico’s verzekering is voor u de oplossing! Met een ABR-verzekering kan u genieten van volledige gemoedsrust.

Een ABR-verzekering bestaat doorgaans uit twee afdelingen:

Afdeling 1 kan men vergelijken met een omniumverzekering. De bouwwerken, inclusief de  bouwmaterialen en installaties zijn gedekt. Daarnaast verzekeren wij ook de delen van het pand waaraan niet gerenoveerd wordt. Dit onder de waarborg ‘bestaand goed’.

Een ABR-verzekering biedt niet enkel bescherming tegen alle eigen schade, maar ook tegen schade aan derden. Zo verzekert afdeling 2 uw aansprakelijkheid naar aanleiding van de werken. Hierin zit zowel de gewone aansprakelijkheid alsook de foutloze aansprakelijkheid (burenhinder) vervat. Als klassiek voorbeeld kunnen we denken aan barstvorming of waterinfiltratie dat ontstaat in het huis van de buren naar aanleiding van de uitgevoerde werken.

Met een ABR-verzekering bouwt u heel wat zekerheid in. Er dient namelijk in geval van schade aan de bouwwerken niet gezocht te worden naar de aansprakelijke partij. Dit vermijdt langdurige discussies tussen partijen, waardoor de werken snel verdergezet kunnen worden.

Om u een zorgeloze realisatie van uw project te garanderen raden wij u aan om zelf een ABR-verzekering af te sluiten en niet afhankelijk te zijn van de ABR-verzekering van een derde partij zoals de aannemer. Het is namelijk niet altijd even duidelijk of de aannemer goed verzekerd is en tegen welke voorwaarden (verzekerde partijen, verzekerde waarborgen, vrijstellingen, …) . Door dit als syndicus zelf af te sluiten zorgt u dus voor een extra zekerheid.

Heel wat verouderde gebouwen hebben nood aan een grondige renovatie, bij deze renovaties kan er altijd iets mislopen. Dit is een risico die het werk van de syndicus aldus bemoeilijkt. Bij eventuele schade is het dan natuurlijk van kapitaal belang dat u kan terugvallen op deze ABR-polis.

Naast de ABR-verzekering is er ook de Tienjarige Aansprakelijkheidsverzekering.

Voor werken of renovaties aan een woning/appartement in België die de stabiliteit of soliditeit van het gebouw in gevaar kan brengen is men wettelijk verplicht om een Tienjarige Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. (Voorbeelden van dergelijke werken zijn, dragende muren of balken doorboren, buitenmuren pleisteren of isoleren, renovatie dak…)

Bij deze werken loopt er jammer genoeg wel eens iets mis, een expertise duidt dan vaak op fouten van de aannemer of architect, maar soms komen constructiefouten pas veel later aan de oppervlakte. Om deze reden stelt de wet dat de aannemer en architect tot 10 jaar na de oplevering van de werken aansprakelijk blijven voor ernstige gebreken die de stabiliteit of soliditeit van de woning kunnen aantasten.

Deze verzekering verzekert aldus de schade opgelopen gedurende een periode van tien jaar volgend op de aanvaarding van de werken en die het gevolg zijn van de aansprakelijkheid van de verzekerde. 

Start binnenkort uw volgend renovatieproject? Concordia als partner van het CIB en met jarenlange ervaring in de bouwsector staat u graag bij.

Deel dit artikel

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!