Rechtsbijstand en de impact van de Wet Peeters

De plannen van Minister van Justitie Koen Geens zullen u waarschijnlijk niet ontsnapt zijn. Onze minister heeft namelijk het initiatief genomen om de rechtsbijstandsverzekeringen voor particulieren fiscaal aantrekkelijker te maken door een aftrekbaarheid in te voeren.

Tevens beoogt men een ruimere dekking op het vlak van bouwgeschillen en echtscheidingen, wat tot nu quasi onverzekerbaar was.

 

Tot op vandaag wordt er nog steeds naarstig gewerkt aan de ontwerptekst van het Koninklijk Besluit, welke een grote impact zal hebben op de verzekeringswereld.

Immers, de vraag zich stelt is over welke maximumwaarborg per geschil zal gesproken inzake de tot op heden niet verzekerde bouw- & familiezaken.

Daarnaast valt het niet uit te sluiten dat dit ook een impact zal hebben op de werking van de advocatuur. Er gaan stemmen op wanneer er gewerkt wordt met advocaten die zich vrijwillig laten inschrijven bij verzekeraars en aldus er zich toe verbinden om bepaalde bedragen te respecteren, dat de plafonds dan worden opgetrokken naar hogere bedragen.

 

Of hiermee een onverenigbaarheid zou worden gecreëerd ten opzichte van de Europese basisrechten in art 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens evenals de vrije dienstverlening zal de toekomst uitwijzen, maar dat hiermee rekening zal dienen gehouden te worden, staat alvast buiten kijf.

 

Vanuit onze rol als makelaar hebben wij nog de bijkomende bezorgdheid dat dit in combinatie met de Wet Peeters ( zie onze website voor meer info/ verzekeringsverplichting voor de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de woningbouw) tot een cumul aan nieuwe schadeclaims zal leiden bij de verzekeraars. Via de rechtsbijstand worden bv bouwgeschillen verzekerbaar en toegankelijk omwille van het fiscaal gunstig regime. Aan de andere kant creëert de tienjarige verzekeringsplicht een solvabele tegenpartij. Het is voorlopig nog niet duidelijk in welke mate de rechtsbijstandspolissen al dan niet zouden worden beperkt op dit vlak. Kiest Minister Koen Geens voor een volledig consumentenvriendelijke benadering, dan zal dit ongetwijfeld leiden tot een nieuwe generatie aan schadeclaims.

De verzekeringsmarkt dient zich hierop voor te bereiden, daar de behandeling van dergelijke schadegevallen een specifieke benadering zal vereisen.

Een kennis van het juridische luik en de tendensen in de rechtspraak lijken alvast basisvereisten te zijn naast een gezonde portie aan pragmatische en oplossingsgerichte houding.

Indien de advocatuur haar tariefstructuur aan banden zou worden gelegd, is het nog zozeer de vraag als de oplossingsgerichtheid kan overleven.

 

Als makelaar wordt dit ook een uitdaging gezien een inhouse juridisch departement hiermee onontbeerlijk wordt om de juiste service te kunnen verlenen aan onze klanten. Zoals diverse keren neergepend, lijkt hiermee onze rol als makelaar ook te worden verruimd tot dit aspect.

 

Wilt u kennismaken met ons juridisch team? Neem dan vrijblijvend contact op!

mspeeckaert@concordia.be

tel. 09 264 11 18